Sähkötyöt

Sähkötöiden tekeminen on Suomessa säänneltyä toimintaa, jota valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tavallinen sähkönkäyttäjä saa säädösten mukaan tehdä vain eräitä pieniä käyttötoimenpiteitä ja sähkötöitä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä.

  • Tulppasulakkeen vaihto
  • Katkaisijan saattaminen toimintakuntoon
  • Valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
  • Jännitteettömyyden toteaminen jännitteenkoettimella tai mittarilla, kun tehdään jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja töitä
  • Vikavirtasuojan toiminnan testaus testipainikkeesta ja asettaminen toiminta-asentoon

Näissäkin töissä vaatimuksena on, että töiden tekijä on kyseisiin töihin ja niiden sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.

Sähköturvallisuuden vuoksi kannattaa jo pienetkin sähköasennukset teettää ammattilaisella. Teemme sähkötyötarjouksen ilmaiseksi ja kaikki asennustyöt erittäin huolellisesti, laadukkaasti ja luotettavasti. Yhteydenottopyynnöt lomakkeella tai puhelimella 045 187 0003.